ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 • Giften van donateurs aan ANBI's tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Nalatenschappen aan ANBI's zijn vrijgesteld van successierecht.
 • Onze stichting is aangemerkt vanaf 25 mei 2016

DOWNLOAD Beleidsplan.pdf

 • RSIN nummer 856393216
 • Het bestuur van Stg. Dierenambulance Emmen-Coevorden bestaat uit:
 • Voorzitter: N.N.C.T. Hof, Penningmeester E.M. Knol, Secretaris P.N.D. Biesbrouck
 • Locatie: Burg. ten Holteweg 47

DOWNLOAD Beloningsbeleid.pdf

De giften die wij ontvangen zullen uitsluitend gebruikt worden voor:
 • Autokosten en brandstof
 • Verzekeringen
 • Kantoorkosten
 • Huisvestingskosten
 • Dierenartskosten
 • Dierbenodigdheden zoals voer etc.
 • Onkostenvergoeding (indien noodzakelijk)