ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 • Giften van donateurs aan ANBI's tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Nalatenschappen aan ANBI's zijn vrijgesteld van successierecht.
 • Onze stichting is aangemerkt vanaf 25 mei 2016

DOWNLOAD HET BELEIDSPLAN, INCLUSIEF BELONINGSBELEID

 • RSIN nummer 856393216
 • Het bestuur van Stg. Dierenambulance Emmen-Coevorden bestaat uit:N  
 • Voorzitter: N.N.C.T. Hof, Penningmeester: E.M. Knol, Secretaris: L.M.V. Vuister
 • Locatie: Burg. ten Holteweg 47, 7751 CR Dalen

DOWNLOAD HET JAARVERSLAG 2016

Onze bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen loon. Uitsluitend gemaakte kosten kunnen na goedkeuring van het bestuur worden gedeclareerd.
De giften die wij ontvangen zullen uitsluitend gebruikt worden voor:
 • Autokosten en brandstof
 • Verzekeringen
 • Kantoorkosten
 • Huisvestingskosten
 • Dierenartskosten
 • Dierbenodigdheden zoals voer etc.
 • Onkostenvergoeding (indien noodzakelijk)
 • Exploitatiekosten Dierenambulances